Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Începând cu data de 14 martie 2014 S.C. INTERLOG COM S.R.L, în parteneriat cu Asociația Pentru Dezvoltarea și Promovarea Resurselor Umane Deva, implementează proiectul cu titlul OMNIA – Consiliere, informare, formare antreprenorială în regiunea Vest”, număr de identificare proiect POSDRU/131/5.1/G/124851, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 5. “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenție 5.1. “Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”.

OMNIA